Skip to content

You are here: Home / Custom contact

Custom contact

Blas Echebarria
Coordinator of BIOCOM-CS
Department of Applied Physics
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Dr. Marañon 44-50, 08028, Barcelona, Spain