Skip to content

Cooperació Universitària per al Desenvolupament

Projecte financiat pel Centre de Cooperació pel Desenvolupament (CCD) de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Seguiment de l’evolució de la pandèmia Covid-19 en diferents països i regions del Sud Global

Realitzem un seguiment de l’evolució de la pandèmia covid-19 a diferents països i regions del Sud Global a través de l’anàlisi i predicció de les dades disponibles i amb una aproximació múltiple: per una banda col·laborem amb universitats i institucions governamentals en l’anàlisi i predicció de l’evolució de la pandèmia. Per altra banda, analitzem informació de mitjans de comunicació africans i llatinoamericans per tal d’entendre els diferents contextos de la pandèmia així com les seves conseqüències. Aquesta anàlisis, sovint assessorat per experts en la zona, deriva en una sèrie d’informes temàtics i geogràfics recollits en aquest lloc web.

Contacte: nuria.pedros@upc.edu

Monitoring the evolution of the Covid-19 pandemic in different countries and regions of the Global South

We monitor the evolution of the covid-19 pandemic in different countries and regions of the Global South through the analysis and prediction of available data and a through a multiple approach: on the one hand, we collaborate with universities and governmental institutions in order to analyse and predict the evolution of the pandemic. On the other hand we analyse information from media from African and Latino American countries in order to understand the pandemic’s context as well as its consequences. This analysis, often advised by field experts, develops into a series of thematic and geographic reports gathered in this web page

Contact: nuria.pedros@upc.edu

Informe setmana / Weekly Report

 

Informe 8

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 8.

Violencia hacia las mujeres: el confinamiento como situación ideal

Report 8

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 8.

Violence against women: confinement as an ideal situation

Informe 7

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 7.

L’impacte de la covid-19 a la població indígena de l’Amazònia

Report 7

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 7.

The impact of covid-19 on the indigenous population of the Amazonia

Informe 6

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 6.

L’ensenyament a distància i les diverses limitacions i conseqüències que comporta

Report 6

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 6.

Distance learning and the various limitations and consequences it entails

Informe 5

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 5.

Els refugiats sirians al Líban són cada vegada més vulnerables

Report 5

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 5.

Syrian refugees in Lebanon are increasingly vulnerable

Informe 4

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 4.

El Líban, un país petit amb moltes crisis

Report 4

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 4.

Lebanon, a small country with many crisis

Informe 3

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 3.

Quan una pandèmia arriba enmig d’un altre brot infecciós

Report 3

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 3.

When a pandemic arrives in the middle of another infectious outbreak

Informe 2

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 2.

Àfrica, un continent amb més malalties que la covid‐19

Report 2

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 2.

Africa a continent with more diseases than covid-19 

Informe 1

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 1.

Una primera mirada a la pandèmia als països del Sud Global.

Report 1

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 1.

A first look into the pandemic in the Global South

 

Des del grup de recerca BIOCOM-SC de la Universitat Politècnica de Catalunya per una banda estem en contacte amb diferents grups de recerca i oficines governamentals per tal de treballar conjuntament en la predicció de l’evolució de la pandèmia COVID-19. Per altra banda portem a terme un seguiment dels mitjans de comunicació de 35 països africans i 9 països llatinoamericans complementats amb entrevistes a especialistes en les zones estudiades.