Skip to content

You are here: Home / COVID-19 / Cooperació Universitària per al Desenvolupament

Cooperació Universitària per al Desenvolupament

Projecte financiat pel Centre de Cooperació pel Desenvolupament (CCD) de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Seguiment de l’evolució de la pandèmia Covid-19 en diferents països i regions del Sud Global

Realitzem un seguiment de l’evolució de la pandèmia covid-19 a diferents països i regions del Sud Global a través de l’anàlisi i predicció de les dades disponibles i amb una aproximació múltiple: per una banda col·laborem amb universitats i institucions governamentals en l’anàlisi i predicció de l’evolució de la pandèmia. Per altra banda, analitzem informació de mitjans de comunicació africans i llatinoamericans per tal d’entendre els diferents contextos de la pandèmia així com les seves conseqüències. Aquesta anàlisis, sovint assessorat per experts en la zona, deriva en una sèrie d’informes temàtics i geogràfics recollits en aquest lloc web.

Contacte: nuria.pedros@upc.edu

Monitoring the evolution of the Covid-19 pandemic in different countries and regions of the Global South

We monitor the evolution of the covid-19 pandemic in different countries and regions of the Global South through the analysis and prediction of available data and a through a multiple approach: on the one hand, we collaborate with universities and governmental institutions in order to analyse and predict the evolution of the pandemic. On the other hand we analyse information from media from African and Latino American countries in order to understand the pandemic’s context as well as its consequences. This analysis, often advised by field experts, develops into a series of thematic and geographic reports gathered in this web page

Contact: nuria.pedros@upc.edu

Informe setmana / Weekly Report

 

Exposició itinerant a instituts i universitats de Catalunya


Conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia covid-19 en els països del Sud Global

Informe 27

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 27.

La pandemia dentro de las cárceles africanas y latinoamericanas

Report 27

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 27.

The pandemic inside African and Latin American prisons

Informe 26

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 26.

L’efecte de la covid-19 en la salut maternal de les dones embarassades

Report 26

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 26.

The effect of covid-19 on pregnant women’s maternal health

Informe 25

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 25.

Cómo viven la pandemia las personas con diversidad funcional

Report 25

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 25.

How people with functional diversity live the pandemic

Informe 24

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 24.

Treballar a la sanitat a l’Àfrica i l’Amèrica Llatina durant la pandèmia

Report 24

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 24.

Working in health care in Africa and Latin America during the pandemic

Informe 23

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 23.

La pandèmia silenciosa: l’augment en la incidència de trastorns de salut mental

Report 23

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 23.

The silent pandemic: the rising incidence of mental health disorders

Informe 22

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 22.

Incremento del trabajo infantil como consecuencia de la crisis asociada a la pandemia

Report 22

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 22.

Increase in child labour as a result of the pandemic crisis

Informe 21

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 21.

Embarassos en adolescents i matrimonis infantils durant la pandèmia a l’Àfrica

Report 21

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 21.

Teenage pregnancy and child marriage during the pandemic in Africa

Informe 20

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 20.

Cómo está afectando la pandemia a la economía de las mujeres

Report 20

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 20.

How the pandemic is affecting women's economy

Informe 19

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 19.

Els drets polítics col·lectius durant la pandèmia

Report 19

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 19.

Collective political rights during the pandemic

Informe 18

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 18.

Drets humans en temps de covid-19: la llibertat d’expressió i la violència policial

Report 18

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 18.

Human rights in the time of covid-19: freedom of expression and police violence

Informe 17

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 17.

Necesidades y retos en la reapertura de los centros educativos

Report 17

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 17.

Needs and challenges in the reopening of schools

Informe 16

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 16.

La covid-19 ha afectat a algunes fronteres africanes, com?

Report 16

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 16.

How has covid-19 affected some African borders?

Informe 15

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 15.

Els assentaments informals a l’Àfrica Subsahariana

Report 15

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 15.

Informal settlements in Sub-Saharan Africa

Informe 14

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 14.

La problemática de los asentamientos informales en América Latina

Report 14

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 14.

The problem of informal settlements in Latin America

Informe 13

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 13.

Rentar-se les mans com a mesura preventiva, és possible a tot arreu?

Report 13

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 13.

Hand washing as a preventive measure: is it possible everywhere?

Informe 12

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 12.

El acceso al agua en América Latina y sus consecuencias durante la pandemia

Report 12

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 12.

Access to water in Latin America and its consequences during the pandemic

Informe 11

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 11.

El Nepal i els seus migrats laborals

Report 11

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 11.

Nepal and its labour migrants

Informe 10

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 10.

L’augment de la inseguretat alimentaria a l’Amèrica Llatina

Report 10

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 9.

Increasing food insecurity in Latin America

Informe 9

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 9.

La inseguretat alimentaria a l’Àfrica en temps de covid-19

Report 9

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 9.

Food insecurity in Africa at the time of covid-19

Informe 8

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 8.

Violencia hacia las mujeres: el confinamiento como situación ideal

Report 8

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 8.

Violence against women: confinement as an ideal situation

Informe 7

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 7.

L’impacte de la covid-19 a la població indígena de l’Amazònia

Report 7

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 7.

The impact of covid-19 on the indigenous population of the Amazonia

Informe 6

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 6.

L’ensenyament a distància i les diverses limitacions i conseqüències que comporta

Report 6

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 6.

Distance learning and the various limitations and consequences it entails

Informe 5

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 5.

Els refugiats sirians al Líban són cada vegada més vulnerables

Report 5

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 5.

Syrian refugees in Lebanon are increasingly vulnerable

Informe 4

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 4.

El Líban, un país petit amb moltes crisis

Report 4

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 4.

Lebanon, a small country with many crisis

Informe 3

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 3.

Quan una pandèmia arriba enmig d’un altre brot infecciós

Report 3

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 3.

When a pandemic arrives in the middle of another infectious outbreak

Informe 2

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 2.

Àfrica, un continent amb més malalties que la covid‐19

Report 2

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 2.

Africa a continent with more diseases than covid-19 

Informe 1

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud GlobalDocument.png Nº 1.

Una primera mirada a la pandèmia als països del Sud Global

Report 1

documentRed.pngCovid-19 pandemic monitoring reports in countries and regions of the Global South Nº 1.

A first look into the pandemic in the Global South

 

Des del grup de recerca BIOCOM-SC de la Universitat Politècnica de Catalunya per una banda estem en contacte amb diferents grups de recerca i oficines governamentals per tal de treballar conjuntament en la predicció de l’evolució de la pandèmia COVID-19. Per altra banda portem a terme un seguiment dels mitjans de comunicació de 35 països africans i 9 països llatinoamericans complementats amb entrevistes a especialistes en les zones estudiades.