Share:

Mapa de la incidència del Covid-19 a Catalunya

  

MAPA DE CATALUNYA INTERACTIU 

Mapa interactiu de Catalunya amb les dades actuals i informació dels index de risc resepcte la epidèmia de Covid-19. 

 

Follow the next links:

Mapa de Catalunya de riscos (Català)

Municipi

Comarca

Àrea Bàsica de Salut   

Regió Sanitària

Mapa de Cataluña de riesgo (Español)

Municipio

Comarca

 Área Básica de Salud    

Región Sanitaria

Map of Catalonia of risk (English)

Municipality 

County

Basic Health Area

Sanitary region

 

Maps made by Toni Sanclement with data from dades obertes de la Generalitat de Catalunya

 Follow us in Twitter:     BIOCOMSC1