Skip to content

You are here: Home / COVID-19 / Situation and Prediction

Situation and Prediction

Utilitzem un model empíric, verificat amb l’evolució del nombre de casos confirmats en països anteriors on l’epidèmia està a punt de concloure, incloses totes les províncies de la Xina. El model no pretén interpretar les causes de l'evolució dels casos, sinó permetre l'avaluació de la qualitat de les mesures de control realitzades en cada estat i una predicció de les tendències a curt termini. Cal tenir en compte que els efectes del control de les mesures que s’inicien en un dia determinat no s’observen fins aproximadament uns 5-7 dies després.

Podeu trobar els detalls del model i la metodologia emprada aquí.

 

 

We employ an empirical model, verified with the evolution of the number of confirmed cases in previous countries where the epidemic is close to conclude, including all provinces of China. The model does not pretend to interpret the causes of the evolution of the cases but to permit the evaluation of the quality of control measures made in each state and a short-term prediction of tendencies. Note, however, that the effects of the measures’ control that start on a given day are not observed until approximately 5-7 days later.

Details of the model and methodology used can be found here

 

Situació i prediccions a curt termini per Catalunya, Espanya i Unió Europea/ Situation and short-term predictions for Catalonia, Spain and European Union

 

Catalunya


 

España

 

 

 

EU-EFTA-UK

EU+EFTA+UK_01-06-2020.png